Voeg je je gegevens toe

Toelichting:
Op de elektronische stamboom is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van toepassing. De Stamboomregistratie Stienen is bij het CBP geregistreerd onder nummer m1000415. Met ingang van de inwerkingtreding van de WBP, is het bijna onmogelijk om onderzoek te doen naar levende natuurlijke personen zonder daarbij de wet te overtreden. Eén van de voorwaarden die de wet stelt aan de gegevens die verzameld worden, is dat de "betrokkene" zijn ondubbelzinngie toestemming heeft verleend aan de verzameling van de gegevens. Om aan deze eis tegemoet te komen, hebben we besloten het actief onderzoek naar levende natuurlijke personen te staken. Daarvoor is dit formulier in de plaats gekomen.
Indien je zelf of een van je (groot)ouders Stienen, Stijnen, Frishert of Frishart heet(te), dan kun je je gegevens laten opnemen in onze elektronische stamboom. In de stamboomregistratie zullen - indien je je toestemming verleent door middel van het aanvinken van het vakje bij toestemming - slechts de gegevens die je op dit formulier invult worden opgenomen. Je bent te allen tijde gerechtigd de gevens die geregisteerd staan op te vragen, ze te doen wijzigen, of ze te laten verwijderen.
Om je gegevens te beschermen tijdens het vesrturen, kun je - indien je e-mail programma daartoe mogelijkheden biedt, je gegevens beschermd versturen met behulp van PGP.
Je kunt dit formulier wél gebruiken voor het aanmelden van genealogische gegevens over personen die zijn overleden, maar het heeft geen zin om dit formulier te gebruiken voor het aanmelden van genealogische gegevens over andere personen dan jezelf (zelfs niet als het familie in de eerste graad betreft.)
Invulformulier

Toestemming Door het aanklikken van nevenstaand vakje, stem ik ermee in dat de gegevens die ik hieronder invul worden opgenomen in de stamboomregistratie van de Vereniging Erfgoed Stienen* ten behoeve van genealogisch onderzoek naar de geslachten Stijnen, Stienen, Frishert of Frishart, of de daaraan verwante geslachten. Ik verklaar verder dat deze gevens betrekking hebben op mijzelf en ze naar waarheid worden ingevuld.
E-mail
Voornamen + familienaam
Voornamen vader
Voornamen + familienaam moeder
Geboortedatum
Geboorteplaats
Gehuwd Ja Nee
Huwelijksdatum
Huwelijksplaats
Voornamen + familienaam echtgeno(o)t(e)
Opmerkingen
(kinderen, extra informatie, etc.)
     
Mail versturen met PGP
Om een bericht te kunnen sturen met PGP, moet je mailprogramma geschikt zijn om PGP te gebruiken. De PGP key en de 'body' van het bericht, kun je hieronder selecteren en overbrengen naar de plaatsen waarin je deze nodig hebt in je mailprogramma. Het e-mailadres waarnaar je het bericht moet sturen, vind je wanneer je de PGP key hebt geïmporteerd.
PGP Key klik en kies 'sla dit bestand op' in het browser dialoogscherm.
bericht

index search sitemap

© 1999–2019 STIENEN, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Last update:
webmaster