Het Geslacht Stienen-Stijnen uit het land van Weert (1643-2001)
een genealogische schets

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Stienen, J.M.; Stijnen, J.

Het Geslacht Stienen - Stijnen uit het Land van Weert (1643 - 2001): een Genealogische Schets / J.M. Stienen. J. Stijnen. - Dongen: Vereniging Erfgoed "Stienen" Met reg.

ISBN 90-901-5055-2, 9789090150550

NUGI: 647

Trefw.: WEERT; GESCHIEDENIS STIENEN (GESLACHT) / GESCHIEDENIS STIJNEN (GESLACHT); GENEALOGIE

© 2001 Vereniging Erfgoed "Stienen".

Doorzoek dit boek met Google / Search this book with Google


SAMENVATTING ABSTRACT
Het kan geen kwaad om af en toe eens terug te kijken naar wat de anderen vůůr ons gedaan hebben. Tijdens het onderzoek naar het geslacht Stienen in Weert, werden we steeds vaker gewezen op het onderzoek van pater Jos Stijnen, dat hij in de jaren '70 en '80 van de twintigste eeuw had uitgevoerd. Omdat hij niet in staat is geweest om het onderzoek af te ronden, heeft hij het slechts in familiekring uitgegeven. Hij hoopte dat de reŁnie op 29 november 1985 zou leiden tot nieuwe inzichten en dat zijn onderzoek er een nieuwe impuls mee zou krijgen. Zijn overlijden, een halfjaar later, heeft dat idee verstoord. Sometimes it is good to look back at what others did before us. During this research every now and then when we were reminded of the works of father Jos Stijnen, who investigated our family during the 1970s and 1980s. This work has been published within the closed circle of our family exclusively, because the father has not been able to complete his research. He still hoped that a family reunion would be the impulse needed for his research. His untimely death, about half a year later, unfortunately prevented this from happening.
De oorspronkelijke tekst uit het boekje ter gelegenheid van de reŁnie, is hier aangevuld met een (nooit voltooide) proeve van een genealogie. In dit manuscript, dat moest dienen als basis voor het uiteindelijke werk, heeft Jos Stijnen niet alleen zoveel mogelijk zonen, maar waar mogelijk ook alle dochters vermeld. We krijgen zo een beter beeld van de omvang van het Weertse geslacht Stienen - Stijnen. The original text, written before the reunion in 1985, as completed by a manuscript we found from the same author. This manuscript - probably the preparation for a book - includes both sons and daughters. In this way we get a better picture of the extend of the Stienen - Stijnen family.
In het tweede deel van dit werk, zullen we proberen om de vraag van Jos Stijnen wat er gebeurd is met de afstammelingen van Johannes Stijnen (geboren 1676) te beantwoorden. Uitgaande van Johannes Mattheus Stienen (geboren 1808) als stamvader van de overwegend Brabantse takken van het geslacht Stienen, hebben we in totaal bijna 300 afstammelingen en aangetrouwden gevonden. Deze afstammelingen bevinden zich overwegend in het gebied tussen Eindhoven, Weert en Venlo, in en om Breda en in Amerika. The second part of this book tries to answer the question posed by Jos Stijnen: "what has become of the descendants of Johannes Stijnen (born 1676)?" While investigating the descendants of Johannes Mattheus Stienen (born 1808) the common ancestor of the bigger part of the Brabant branch, we found nearly 300 descendants and in-laws. These dwell mainly in the area between the towns of Eindhoven, Weert and Venlo, in and around Breda and in the USA.
Klik hier om de on line versie van het boek te lezen. Click here to read the on-line version of this book [in Dutch].
Het boek ligt ter inzage bij de volgende archieven en bibliotheken
Boekbespreking
Uit: Genealogie Kwartaalblad CBG 2004-01 J.M. Stienen en J. Stijnen. Het geslacht Stienen - Stijnen uit het Land van Weert (1643-2001). Een genealogische schets. Dongen: Vereniging Erfgoed Stienen, 2001. 81 blz., index. (GStien). ISBN 90 9015 055 2. Van stamvader Marcellus Stijnen, die in 1643 te Weert zijn zoon Mattheus liet dopen, worden hier twee genealogieen gepresenteerd: een beknopte geslachtslijst vanaf Mattheus Stijnen met nazaten in onder andere Weert, Beersel, Stramproy en Asten, en een meer uitgewerkte genealogie van het nageslacht van Jan Matthijs Stienen (1808-1895), die Weert verliet en zich in Eindhoven vestigde. Zijn nazaten kwamen in Tilburg, Breda en elders in Noord-Brabant terecht.

search sitemap

© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Last update:
webmaster