English version
het geslacht STIENEN-STIJNEN: Nederlandstalige index

GENEALOGIE
BIOGRAFIEËN / FOTO'S
NAAMKUNDE / SPREIDING
OVERIGE (DEELS VEROUDERDE) BRONNEN
Oproep: heet je zelf Stienen of Stijnen of ben je op zoek naar Stienen of Stijnen, kijk dan op de oproep pagina.

Zoeken
 
ZOEK IN DIT DEEL VAN DE SITE
Google
 
ZOEK IN DE GENEALOGISCHE DATABASE
(bijgewerkt: 2009)

Tip: Gebruik kortere termen als de spelling niet duidelijk is, bijvoorbeeld Jo geeft Joannes én Johannes
Naam:
Voorna(a)m(en):
   
 
Klik hier voor meer zoekopties
 
ZOEK IN DE KWARTIERSTAAT VAN JM STIENEN
(bijgewerkt: 2009)

Naam:
   

Toelichting
 
ALGEMEEN:
Onze geslachtsnaam, die in de 'oervorm' uitgesproken wordt als [ˈStiːnən], wordt vanaf de 19e eeuw gespeld als STIENEN of STIJNEN. In de 18e eeuw werd de naam vooral gespeld als STIJNEN. Dit is waarschijnlijk gebeurd onder invloed van het Latijn waarin de DTB registers werden opgesteld (een lange 'i' werd dubbel geschreven, dus 'ii', hetgeen 'ij' werd om te benadrukken dat het een lange klinker betreft en dus geen dubbele). In nog eerdere documenten werd de naam vaak gespeld als STINEN. Overigens worden in Limburgs dialect tot op heden alledrie de varianten STINEN, STIJNEN en STIENEN uitgesproken als [ˈStiːnən]. De tweedeling tussen STIENEN en STIJNEN is eind 19e eeuw in Weert ontstaan. Daarna is er ook een tweedeling ontstaan in de uitspraak [ˈStiːnən] vs. [ˈStεinən].
Een uitleg van dit verschijnsel wordt hier gegeven.
De Stamboomregistratie Stienen is op 5 september 2001 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (de Autoriteit Persoonsgegevens) en is geregistreerd onder nummer: m1000415. Gegevens over levende natuurlijke personen, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is, zijn verwijderd. Deze worden alleen opgenomen indien de betrokkene er zelf toestemming voor heeft gegeven.
Om de PDF bestanden te kunnen lezen, dien je de gratis Adobe Acrobat Reader te installeren, die hier kan worden opgehaald.

GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN:
~ doop * geboorte × huwelijk
overlijden begrafenis )( echtscheiding
V: vader M: moeder bron
N.B. Bij data voor de invoering van de Burgerlijke Stand (ca. 1798 = An VI) is in plaats van de geboorte de doop opgenomen en in plaats van sterfte de begrafenis, beide uit de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van de betreffende (katholieke) parochie.

VERANTWOORDING:
De gegevens op deze site zijn ontleend aan de archieven van de plaatsen die genoemd worden, voor zover het gaat om gegevens tot aan de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor is onderzoek gedaan in onder andere het streekarchief in Oosterhout, de stadsarchieven van Weert, Breda en Eindhoven, het CBG en het Rijksarchieven in Noord-Brabant en Limburg. Gegevens van na de oorlog zijn samengebracht met de hulp van familieleden in Brabant, Limburg en de Verenigde Staten. Veel dank gaat uit naar Dhr. J. Stienen in Roermond en pater J. Stijnen, wiens zoektochten naar de afstammelingen van de familie Stienen en Stijnen in Weert en omgeving, naadloos aansloten op onze zoektocht naar de voorvaderen van de familie Stienen in Breda en omstreken. Ellen Mischler uit Little Chute, WI heeft ons geholpen met onderzoek in the Register of Deeds office in Outagamie County, Appleton, WI. De meeste foto's van de familie Stienen zijn afkomstig van Dhr. M. Stienen uit Breda.
Voor de geïnteresseerde genealoog die zijn verwantschap kan aantonen, zijn de bestanden op aanvraag (beperkt) verkrijgbaar in GEDCOM formaat.
Het logo van de Vereniging Erfgoed "Stienen" bevat de foto van Jan Stienen (geboren als Jan Prinsen te Meijel, 10 juli 1863) en zijn tweede vrouw Rosina Peeters (geboren te Zundert, 23 december 1864). De foto is een detail uit de familiefoto die genomen is tijdens het huwelijk van Jans kleinzoon Jan, op 18 juni 1937 te Rijen. Jan sr. was op de foto bijna 74 jaar oud. De naam 'Stienen' zoals deze in het logo voorkomt, is afkomstig van de handtekening van Jan Stienen, op de huwelijksakte van zijn zoon Christ Stienen (Gemeentearchief Breda, 1911, Huwelijksakte No. 68). Tot ver in de 20e eeuw, moesten de ouders van de bruid en bruidegom toestemming verlenen voor het huwelijk van hun kinderen, als die de leeftijd van 30 jaar nog niet hadden bereikt.
Deze site wordt regelmatig ververst. Naast uitbreiding van de genealogie kun je binnenkort ook artikelen verwachten over de oorsprong van de namen Stienen en Stijnen, biografieën van enkele voorvaderen in Brabant en een uitbreiding van het familiefotoalbum.
en kom gerust nog eens terug!

search sitemap

© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Stienen.nl is ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 17118050
Last update:
webmaster